Wat is een starterslening

Een starterslening overbrugd het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij een bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).De hoogte van een starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

Een starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de starterslening. Na het derde jaar kan het zo zijn dat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen zoveel gestegen is dat u de hypotheek zelf kunt betalen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dezelfde lening onder dezelfde voorwaarden weer verlengd.

Doe de Starterslening Check